Nhà máy đông y dược Thăng Long tiêu chuẩn WHO GMP

 • Chứng nhận
  WHO GMP
 • Địa điểm đầu tư
  Hà Đông, Hà Nội
 • Chủ đầu tư
  Công ty cổ phần đông y dược Thăng Long
 • Lĩnh vực
  Đông dược/ Dược liệu
 • Mã Hợp đồng
  03/2018/HĐXDCT/YTHANGLONG-OKS
 • Hạng mục thi công
  Thi công lắp đặt hệ thống HVAC 
  Thi công lắp đặt hệ thống Panel 
  Thi công hệ thống camera, telephone, Lan 
  Thi công hệ thống BMS, EMS
  Thi công hệ thống nước RO, NC, SH 
   
 • Tiến độ
go top