Nhà máy sản xuất sản phẩm sinh học BioSpring GMP-WHO

 • Chứng nhận
  WHO GMP
 • Địa điểm đầu tư
  Hà Nội
 • Chủ đầu tư
  Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Mùa Xuân Hòa lạc - BioSpring/ NG Biotech
 • Lĩnh vực
  Tân Dược
 • Mã Hợp đồng
  03/2014/HĐXDCT/BIOSPRING-OKS
 • Hạng mục thi công
  - Thi công Công nghệ Thiết bị dự án sản xuất Nguyên liệu dược phẩm GMP WHO (Bào tử bền nhiệt)
  - Thiết kế hệ thống M&E toàn nhà máy
  - Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công nghệ
   
 • Tiến độ
  Đã hoàn thành
go top