Nhà máy sản xuất dược phẩm JK

 • Chứng nhận
  WHO GMP
 • Địa điểm đầu tư
  TP Hồ Chí Minh
 • Chủ đầu tư
  Công ty cổ phần Dược phẩm JK
 • Lĩnh vực
  Tân Dược
 • Mã Hợp đồng
  05/2020/HĐXDCT/JK-OKS
 • Hạng mục thi công
  Thi công hệ thống cơ điện 
  Thi công lắp đặt hệ thống HVAC 
  Thi công lắp đặt hệ thống Panel
 • Tiến độ
  Đã hoàn thành
go top