Thi công Kho bảo quản tiêu chuẩn GSP Codupha Hồ Chí Minh

 • Chứng nhận
  Kho bảo quản GSP
 • Địa điểm đầu tư
  334, Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chủ đầu tư
  Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương Codupha
 • Lĩnh vực
  Sản xuất dược phẩm
 • Mã Hợp đồng
  8/012017/HĐXDCT/CODUPHA-OKS
 • Hạng mục thi công
  Thi công xây dựng nhà kho

 • Tiến độ
  Hoàn thành
go top