Trung tâm chiếu xạ Hà Nội

 • Chứng nhận
  WHO GMP
 • Địa điểm đầu tư
  Hà Nội
 • Chủ đầu tư
  Trung tâm chiếu xạ Hà Nội
 • Lĩnh vực
  Tân Dược
 • Mã Hợp đồng
  02/2020/HĐXDCT/TRUNGTAMCHIEUXA-OKS
 • Hạng mục thi công
  Cung cấp và lắp đặt một số vật tư thiết bị để nâng cấp dây chuyền sản xuất thuốc phóng xạ 
 • Tiến độ
  Đã hoàn thành
go top