Bệnh viện Y học cổ truyền Hồ Chí Minh tiêu chuẩn WHO GMP

 • Chứng nhận
  WHO GMP
 • Địa điểm đầu tư
  Hồ Chí Minh
 • Chủ đầu tư
  Bệnh viện Y học cổ truyền Hồ Chí Minh
 • Lĩnh vực
  Đông dược/ Dược liệu
 • Mã Hợp đồng
  06/2018/HĐXDCT/BVHCM-OKS
 • Hạng mục thi công
  Thi công lắp đặt hệ thống HVAC 
  Thi công lắp đặt hệ thống Panel 
  Thi công hệ thống BMS, EMS
  Thi công hệ thống sơn Epoxy 
  Thi công hệ thống điện ĐL – CS 
  Thi công hệ thống camera, telephone, Lan 
   
 • Tiến độ
  Đã hoàn thành
go top