Công ty Cổ phần mỹ phẩm VIMAC

 • Chứng nhận
  CGMP ASEAN
 • Địa điểm đầu tư
  Hà Nội
 • Chủ đầu tư
  Công ty Cổ phần mỹ phẩm VIMAC
 • Lĩnh vực
  Sản xuất mỹ phẩm
 • Mã Hợp đồng
  03/2020/HĐXDCT/VIMAC-OKS
 • Hạng mục thi công
  Thi công lắp đặt hệ thống HVAC 
  Thi công lắp đặt hệ thống Panel 
  Thi công hệ thống camera, telephone, Lan
  Thi công hệ thống BMS, EMS
   
 • Tiến độ
  Đã hoàn thành
go top