Công ty TNHH Mỹ phẩm VNCOS

 • Chứng nhận
  CGMP ASEAN
 • Địa điểm đầu tư
  TP Hồ Chí Minh
 • Chủ đầu tư
  Công ty TNHH Mỹ phẩm VNCOS
 • Lĩnh vực
  Sản xuất mỹ phẩm
 • Mã Hợp đồng
  11/2018/HĐXDCT/VNCOS-OKS
 • Hạng mục thi công
  Thi công lắp đặt hệ thống HVAC 
  Thi công lắp đặt hệ thống Panel 
  Thi công hệ thống BMS, EMS 
  Thi công hệ thống khí nén 
  Thi công hệ thống nước RO, NC, SH 
   
 • Tiến độ
  Đã hoàn thành
go top