Công ty Cổ phần Thảo dược Quốc tế An Phú Khang

 • Chứng nhận
  WHO GMP
 • Địa điểm đầu tư
  TP Hồ Chí Minh
 • Chủ đầu tư
  Công ty Cổ phần Thảo dược Quốc tế An Phú Khang
 • Lĩnh vực
  Sản xuất thực phẩm BVSK
 • Mã Hợp đồng
  06/2021/HĐXDCT/ANPHUKHANG-OKS
 • Hạng mục thi công
  Thi công lắp đặt hệ thống HVAC 
  Thi công lắp đặt hệ thống Panel 
  Thi công hệ thống BMS, EMS
  Thi công hệ thống sơn Epoxy 
  Thi công hệ thống điện ĐL – CS 
  Thi công hệ thống camera, telephone, Lan 
   
   
 • Tiến độ
  Đang thực hiện
go top