Trường cao đẳng Dược Hải Dương

 • Chứng nhận
  WHO GMP
 • Địa điểm đầu tư
  Hải Dương
 • Chủ đầu tư
  Trường cao đẳng Dược Hải Dương
 • Lĩnh vực
  Sản xuất thực phẩm BVSK
 • Mã Hợp đồng
  09/2019/HĐXDCT/DUOCHAIDUONG-OKS
 • Hạng mục thi công
  Thi công lắp đặt hệ thống HVAC 
  Thi công lắp đặt hệ thống Panel 
  Thi công hệ thống sơn Epoxy 
  Thi công hệ thống camera, telephone, Lan
   
 • Tiến độ
  Đã hoàn thành
go top