Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại mỹ phẩm Yến Kim

 • Chứng nhận
  CGMP ASEAN
 • Địa điểm đầu tư
  Hà Nội
 • Chủ đầu tư
  Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại mỹ phẩm Yến Kim
 • Lĩnh vực
  Sản xuất mỹ phẩm
 • Mã Hợp đồng
  06/2019/HĐXDCT/YENKIM-OKS
 • Hạng mục thi công
  Thi công lắp đặt hệ thống HVAC 
  Thi công lắp đặt hệ thống Panel 
  Thi công hệ thống khí nén 
  Thi công hệ thống nước RO, NC, SH 
  Thi công hệ thống khí nén 
   
 • Tiến độ
  Đã hoàn thành
go top