Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại mỹ phẩm Đăng Dương

 • Chứng nhận
  CGMP ASEAN
 • Địa điểm đầu tư
  TP Hồ Chí Minh
 • Chủ đầu tư
  Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại mỹ phẩm Đăng Dương
 • Lĩnh vực
  Sản xuất mỹ phẩm
 • Mã Hợp đồng
  03/2021/HĐXDCT/DANGDUONG-OKS
 • Hạng mục thi công
  Thi công lắp đặt hệ thống HVAC 
  Thi công lắp đặt hệ thống Panel 
  Thi công hệ thống camera, telephone, Lan 
  Thi công hệ thống BMS, EMS
  Thi công hệ thống nước RO, NC, SH 
   
 • Tiến độ
  Đã hoàn thành
go top