Công ty TNHH sản xuất đầu tư Life Gift Việt Nam

 • Chứng nhận
  WHO GMP
 • Địa điểm đầu tư
  TP Hồ Chí Minh
 • Chủ đầu tư
  Công ty TNHH sản xuất đầu tư Life Gift Việt Nam
 • Lĩnh vực
  Sản xuất thực phẩm BVSK
 • Mã Hợp đồng
  10/2019/HĐXDCT/LIFEGIFT-OKS
 • Hạng mục thi công
  Thi công lắp đặt hệ thống HVAC 
  Thi công lắp đặt hệ thống Panel 
  Thi công hệ thống BMS, EMS
  Thi công hệ thống khí nén 
   
 • Tiến độ
  Đã hoàn thành
go top