Công ty TNHH sản xuất mỹ phẩm đông dược VIOGIA

 • Chứng nhận
  CGMP ASEAN
 • Địa điểm đầu tư
  TP Hồ Chí Minh
 • Chủ đầu tư
  Công ty TNHH sản xuất mỹ phẩm đông dược VIOGIA
 • Lĩnh vực
  Sản xuất mỹ phẩm
 • Mã Hợp đồng
  05/2019/HĐXDCT/VIOGIA-OKS
 • Hạng mục thi công
  Thi công lắp đặt hệ thống HVAC 
  Thi công lắp đặt hệ thống Panel 
  Thi công hệ thống camera, telephone, Lan
  Thi công hệ thống BMS, EMS
   
 • Tiến độ
  Đã hoàn thành
go top