Xưởng đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm ELAK

 • Chứng nhận
  Đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
 • Địa điểm đầu tư
  Hà Nội
 • Chủ đầu tư
  Công ty TNHH ELAK
 • Lĩnh vực
  Sản xuất mỹ phẩm
 • Mã Hợp đồng
  12/2021/HĐXDCT/ELAK-OKS
 • Hạng mục thi công

  -    Cung cấp và thi công lắp đặt hoàn thiện Hệ thống cơ điện Xưởng sản xuất Mỹ phẩm đủ điều kiện sản xuất

  -    Quy hoạch tổng thể, Thiết kế mặt bằng công nghệ, Thiết kế chi tiết xây dựng và hệ thống M&E

 • Tiến độ
  Đang thực hiện
go top