Công ty Cổ phần dược phẩm Hapharco lựa chọn OKS là Tổng thầu thi công xây dựng Kho bảo quản dược phẩm

Công ty cổ phần OKS được Hapharco lựa chọn là Tổng thầu thi công xây dựng kho bảo quản dược phẩm đạt tiêu chuẩn GSP chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

Tổng thầu thi công xây dựng kho bảo quản dược phẩm đạt tiêu chuẩn GSP

Ngày 25/12/2013, Đại diện giữa Công ty cổ phần OKS được Hapharco và Công ty cổ phẩn OKS đã kí kết hợp đồng " Tổng thầu thi công xây dựng kho bảo quản dược phẩm đạt tiêu chuẩn GSP", số 1812/CTCPDP.

 - Địa điểm: Khu công nghiệp Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
  - Tổng giá trị hợp đồng gói thầu: 7.993.936.500 VNĐ.
  - Dự kiến tiến độ 90 ngày sau khi hai bên kí kết hợp đồng
go top