Kí kết Hợp tác với Công ty TNHH Kyoto Biken Hà nội Laboratories

Vào tháng 6/2012, Công ty cổ phần OKS đã kí kết hợp đồng cung cấp thiết bị cho Công ty TNHH Kyoto Biken Hà nội Laboratories. Theo đó, Công ty cổ phần OKS sẽ chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị hệ thống nhà xưởng nhà máy, hệ thống thiết bị phụ trợ (HVAC, khí nén, điện, nước ....).
 
Hợp tác cung cấp thiết bị cơ khí, điện cho Công ty TNHH Kyoto Biken Hà nội Laboratories
go top