Tổng thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị Kho dược phẩm Codupha Lê Minh Xuân

Ngày 12/01/2017, Công ty cổ phần OKS và Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Codupha đã kí kết hợp đồng thi công xây dựng công trinh:" Kho bảo quản tiêu chuẩn GSP Codupha Hồ Chí Minh".


Đại diện giữa Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương Codupha và Công ty cổ phẩn OKS đã kí kết hợp đồng " Tổng thầu thi công xây dựng và Cung cấp, lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Kho dược và Thiết bị y tế tiêu chuẩn GSP(Số hợp đồng 8/012017/HĐXDCT/CODUPHA-OKS).

 - Địa điểm: 334, Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Tổng giá trị hợp đồng gói thầu: 61.500.000.000 VNĐ.
  - Dự kiến tiến độ 270 ngày sau khi hai bên kí kết hợp đồng
go top