Quy định chung về nhà xưởng sản xuất Dược phẩm theo tiêu chuẩn WHO GMP

GMP là gì?

GMP là hệ thống các tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt, áp dụng trong nhà máy sản xuất nhằm kiểm soát các yếu tố có thể gây đến quá trình hình thành chất lượng sản phẩm, giúp đảm bảo sản phẩm trong nhà máy sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm BVSK đạt chuẩn GMP theo quy định.

WHO GMP là gì?

WHO GMP là hướng dẫn thực hành sản xuất tốt dược phẩm do tổ chức Y tế thế giới xây dựng và phát hành. Đây là hướng dẫn chung được hầu hết các quốc gia trên thế giới áp dụng trong đó có Việt Nam. Các cơ sở sản xuất dược tại Việt Nam, bắt buộc phải đạt chứng nhận WHO GMP để có thể hoạt động, sản xuất sản phẩm.

Quy định chung về nhà xưởng sản xuất theo tiêu chuẩn WHO GMP

Đối với dự án xây dựng nhà máy sản xuất Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP, yêu cầu liên quan đến nhà xưởng sản xuất chính là một trong những yêu cầu quan trọng và mang tính chất quyết định.
Nhà xưởng WHO GMP phải đảm bảo nguyên tắc phải có vị trí, được thiết kế, xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng phù hợp với các thao tác sản xuất sẽ diễn ra.

Xem thêm tại: https://gmp.com.vn/quy-dinh-chung-ve-nha-xuong-san-xuat-theo-tieu-chuan-who-gmp-n.html

go top