Kiến thức, quy trình đào tạo GMP và hướng dẫn đào tạo thực hành sản xuất tốt GMP

GMP – Good Manufacturing Practice – là thuật ngữ cho quy trình Thực hành sản xuất tốt, bao gồm những nguyên tắc chung, những quy định, hướng dẫn các nội dung cơ bản về điều kiện sản xuất cho các ngành thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, dụng cụ y tế,…Quá trình đào tạo GMP, lập các bản soạn thảo hoàn thiện các hồ sơ đánh giá phòng sạch GMP là công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho Nhà máy đưa vào vận hành, khai thác, áp dụng theo các nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP.
 


 


1. Vì sao cần thực hiện đào tạo GMP?

•    Để vận hành được nhà máy, phòng sạch GMP thì cần có đội ngũ nhân viên có đủ trình độ để thực hiện tất cả các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của nhà sản xuất.
•    Việc thiết lập và duy trì một hệ thống đảm bảo chất lượng đạt yêu cầu và tính chính xác của việc sản xuất cũng như kiểm tra chất lượng dược phẩm và hoạt chất dược dụng phụ thuộc vào yếu tố con người
•    Yêu cầu về nhân sự sau khi được đào tạo GMP đó là phải xác định rõ trách nhiệm của cá nhân. Trách nhiệm này phải được cá nhân liên quan hiểu rõ và được ghi lại trong các bản mô tả công việc, tất cả các nhân viên phải cần biết nguyên tắc GMP liên quan đến họ.

2. Quy trình đào tạo về GMP

•    Lập kế hoạch đào tạo 
•    Đào tạo gmp cơ bản
•    Đào tạo gmp nâng cao (đào tạo GMP chuyên sâu theo nhu cầu)
•    Đào tạo hệ thống SOP
•    Đào tạo nhân viên 
•    Đào tạo tự thanh tra

3. Kiến thức đào tạo về GMP

Có rất nhiều kiến thức về GMP mà mỗi cá nhân doanh nghiệp sản xuất cần quan tâm. Những nội dung này sẽ có đầy đủ trong nội dung đào tạo GMP

• Giới thiệu về GMP
• Mục đích áp dụng GMP trong doanh nghiệp dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bvsk
• Các yêu cầu của tiêu chuẩn GMP
• Đào tạo cơ bản về lý thuyết và thực hành GMP, và các nhiệm vụ khác.
• Quá trình áp dụng GMP trong doanh nghiệp
• Hồ sơ về đào tạo phải được lưu giữ
• Kiểm tra thực tế hiệu quả đào tạo trước khi thực hiện nhiệm vụ mới
• Sau khi đào tạo về mặt nhân sự cho nhà máy, cho doanh nghiệp thì bước tiếp theo đó là lập hồ sơ cho việc thẩm định và tái thẩm định GMP nhà máy.

4. Hướng dẫn thực tế trong đào tạo GMP

Kết hợp thực hành với lý thuyết, các nội dung đào tạo thiết thực, nhân sự các nhà máy được đào tạo GMP có cơ hội tương tác với các chuyên gia cũng như những người có kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng nhà xưởng GMP bao gồm:

•    Ban hành tài liệu:
-    Trình bày cách áp dụng tài liệu.
-    Hướng dẫn các bộ phận tự áp dụng tài liệu.
•    Hỗ trợ các phòng ban hoàn thiện hệ thống hồ sơ, tài liệu
•    Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ nhân sự
•    Hướng dẫn các phòng ban hoạt động theo các SOP đã ban hành
•    Hướng dẫn tự thanh tra nhà xưởng, các bộ phận: Bảo đảm chất lượng, Kiểm tra chất lượng, Kho, Sản xuất, Cơ điện…
•    Hướng dẫn thẩm định quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất, thiết bị phụ trợ, thiết bị kiểm nghiệm.

 

 

go top