Thủ tục chi tiết toàn bộ hồ sơ, thủ tục xin cấp chứng nhận GDP

Theo quy định hiện hành, các cơ sở hoặc công ty phân phối thuốc cần phải đạt chuẩn GDP, còn gọi là thực hành tốt phân phối thuốc. Cũng như các tiêu chuẩn quan trọng khác trong ngành Dược, tiêu chuẩn GDP giúp thẩm định đảm bảo phân phối thuốc. Tuy nhiên để nắm được trình tự thủ tục, bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra đánh giá GDP chủ doanh nghiệp cần có thời gian tìm hiểu kỹ thông tin và có kinh nghiệm triển khai. Cùng bài viết sau tìm hiểu về GDP và những thủ tục cần thiết xin cấp chứng nhận GDP.  

I. GDP là gì? Tiêu chuẩn GDP là gì? 

GDP là viết tắt của thuật ngữ Good distribution practice, được định nghĩa là “Thực hành tốt phân phối thuốc”
Cụ thể, GDP được định nghĩa: Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc là bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn về phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhằm bảo đảm chất lượng của thuốc, nguyên liệu làm thuốc được duy trì thông qua việc kiểm soát đầy đủ các hoạt động trong quá trình phân phối và tránh sự thâm nhập của thuốc, nguyên liệu làm thuốc không được phép lưu hành vào hệ thống phân phối.
Phân phối thuốc là việc phân chia và di chuyển, bảo quản thuốc từ kho. Sản phẩm có được sản xuất tốt nhưng trong quá trình phân phối không được đảm bảo, dưới tác dụng của điều kiện môi trường như nắng nóng, mưa, ẩm độ cao…, sẽ làm cho sản phẩm bị hư, bị giảm chất lượng. Chính vì vậy, việc tuân thủ đúng các nguyên tắc của GDP là góp phần duy trì ổn định chất lượng sản phẩm trong quá trình lưu thông trên thị trường, giúp hệ thống đảm bảo chất lượng được củng cố bền vững. 
 

GDP là bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn về phân phối thuốc


II. Đối tượng nào phải áp dụng tiêu chuẩn GDP 

Tiêu chuẩn GDP – Thực hành tốt phân phối thuốc được áp dụng với các cơ sở tham gia vào quá trình phân phối thuốc ở Việt Nam gồm: cơ sở sản xuất thuốc, cơ sở cung cấp thuốc, xuất nhập khẩu, phân phối và buôn bán thuốc tại các cơ sở bán thuốc, …

go top