Thủ tục xin cấp chứng nhận Thực hành tốt phân phối thuốc đạt chuẩn GDP


Để thuận tiện trong việc kinh doanh, phân phối thuốc, cơ sở kinh doanh lĩnh vực phân phối thuốc cần phải có giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) do Sở Y Tế cấp. Nếu quý khách không có thời gian để tập trung cho công việc này hay chưa có kinh nghiệm thực hiện, không biết bắt đầu từ đâu thì hãy lựa chọn dịch vụ tư vấn hệ thống phân phối GDP tại GMPc Việt Nam đảm bảo đạt chứng nhận nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm.

Định nghĩa về GDP - Thực hành tốt phân phối thuốc là gì? 

GDP là thuật ngữ viết tắt của cụm từ Tiếng Anh “Good Distribution Practices”, dịch đầy đủ theo nghĩa Tiếng Việt là “Thực hành tốt phân phối”.
GDP được áp dụng trong hoạt động phân phối sản phẩm của nhiều lĩnh vực kinh doanh phân phối khác nhau, riêng đối với ngành Dược phẩm, thì theo tài liệu của Cục quản lý dược, thuật ngữ được sử dụng là: “Thực hành tốt phân phối thuốc”.
Phân phối thuốc là việc phân chia và di chuyển, bảo quản thuốc từ kho của cơ sở sản xuất thuốc hoặc từ trung tâm phân phối cho đến người sử dụng hoặc đến các điểm phân phối bảo quản trung gian hoặc giữa các điểm phân phối, bảo quản trung gian bằng các phương tiện vận chuyển khác nhau. 

Theo nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế), GDP được định nghĩa: “Thực hành tốt phân phối thuốc” là một phần của công tác bảo đảm chất lượng toàn diện để bảo đảm chất lượng thuốc được duy trì qua việc kiểm soát đầy đủ tất cả các hoạt động liên quan đến quá trình phân phối thuốc. 
Sản phẩm có được sản xuất tốt nhưng trong quá trình phân phối không được đảm bảo, dưới tác dụng của điều kiện môi trường như nắng nóng, mưa, ẩm độ cao…, sẽ làm cho sản phẩm bị hư, bị giảm chất lượng. Chính vì vậy, việc tuân thủ đúng các nguyên tắc GDP là góp phần duy trì ổn định chất lượng sản phẩm trong quá trình lưu thông trên thị trường, giúp hệ thống đảm bảo chất lượng được củng cố bền vững. 

 

go top