Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm (chuẩn CGMP ASEAN) là gì? Hướng dẫn của ASEAN về thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm


Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm (tiêu chuẩn CGMP ASEAN) là bộ các quy tắc, tiêu chuẩn phải thực hiện để đáp ứng nguyên tắc và yêu cầu về điều kiện sản xuất đối với cơ sở sản xuất mỹ phẩm. Vậy thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm là gì? Hướng dẫn chi tiết của ASEAN về thực hành tốt sản xuất là như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp qua bài viết dưới đây. 

Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm (CGMP ASEAN) là gì? 

CGMP (Cosmetic Good Manufacturing Practice): là những nguyên tắc nhằm đáp ứng yêu cầu về điều kiện sản xuất mỹ phẩm  của ASEAN về thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm (ASEAN Guidelines For Cosmetic Good Manufacturing Practice).
 
Được quy định tại “Hiệp định về hệ thống hòa hợp ASEAN trong quá trình quản lý mỹ phẩm” do Ủy ban mỹ phẩm ASEAN Cosmetic Committee) chịu trách nhiệm thực hiện.
 
Ở Việt Nam, Cục Quản lý dược – Bộ Y tế có trách nhiệm xem xét hồ sơ, đánh giá và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm”.
 
 


Các điều kiện tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm CGMP ASEAN

Trong sản xuất mỹ phẩm, các biện pháp quản lý và giám sát là hết sức cần thiết để đảm bảo người tiêu dùng nhận được sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng.
 
Chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào chất lượng nguyên liệu ban đầu, quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng, nhà xưởng, trang thiết bị và nhân sự tham gia.
 
Để đạt tiêu chuẩn CGMP ASEAN các doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm phải có đầy đủ các điều kiện sau:
 
- Hệ thống quản lý chất lượng
- Nhân sự
- Nhà xưởng sản xuất mỹ phẩm
- Trang thiết bị
- Vệ sinh và điều kiện đảm bảo vệ sinh
- Sản xuất 
- Kiểm tra chất lượng
- Hồ sơ tài liệu 
- Thanh tra nội bộ
- Bảo quản
- Sản xuất và kiểm nghiệm theo hợp đồng
- Khiếu nại về sản phẩm
- Thu hồi sản phẩm 
 
 

 
Nhà máy mỹ phẩm Đăng Dương đạt tiêu chuẩn CGMP ASEAN 

Mục đích quan trọng nhất của quá trình sản xuất vẫn phải được đảm bảo trong bất cứ trường hợp nào, nghĩa là chất lượng sản phẩm  phải đạt các tiêu chuẩn phù hợp với mục đích sử dụng để đảm bảo sức khỏe và lợi ích của người tiêu dùng
 
 
go top