Tiêu chuẩn GMP là gì và áp dụng như thế nào trong các lĩnh vực dược mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Tiêu chuẩn GMP hiện nay là quy định áp dụng cho nhiều lĩnh vực trong sản xuất như dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản xuất bao bì, kho bảo quản thuốc,..Mỗi lĩnh vực ngành nghề sẽ quy định chứng nhận GMP khác nhau như trong sản xuất mỹ phẩm - tiêu chuẩn CGMP, dược phẩm là tiêu chuẩn GMP WHO còn lĩnh vực TP bảo vệ sức khỏe sẽ được hiểu là HS GMP. 

1. Nhà máy chuẩn GMP là gì?
 
GMP là chữ viết tắt của “Good Manufacturing Practices” được hiểu là tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt.
Tiêu chuẩn GMP là hệ thống quy định chung hoặc những hướng dẫn đảm bảo nhà sản xuất luôn làm ra sản phẩm đạt chất lượng đăng ký và an toàn cho người sử dụng.
Nhà máy đạt chuẩn GMP là nhà máy đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn GMP theo yêu cầu của Bộ Y Tế và WTO.
 


 
 
2. Các nhà máy thuộc ngành nào cần đạt chuẩn GMP?
Theo Bộ Y Tế, tiêu chuẩn GMP là tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng đối với tất cả các lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm yêu cầu điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cao như:
– Ngành dược phẩm 
– Ngành thực phẩm.
– Ngành mỹ phẩm.
– Ngành thiết bị y tế.
 
3. Điều kiện để nhà máy đạt chuẩn GMP là gì?
Đối với từng ngành khác nhau, tiêu chuẩn, điều kiện GMP có sự thay đổi và khác biệt riêng để phù hợp với từng ngành nghề. Tuy nhiên, để nhà máy đạt chuẩn GMP về cơ bản cần đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện sau:
– Tiêu chuẩn về nhân sự.
– Tiêu chuẩn về nhà xưởng.
– Tiêu chuẩn về thiết bị.
– Tiêu chuẩn về quá trình sản xuất
– Tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm: thử nghiệm mẫu.
– Tiêu chuẩn về kiểm tra: nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm, thao tác của công nhân, đánh giá nhà cung ứng, vệ sinh.
– Tiêu chuẩn về xử lý sản phẩm không phù hợp, giải quyết khiếu nại của khách hàng. 
 
 
go top