Xây dựng nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP bao gồm những phần chính nào?

Nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe để hoạt động cần đạt tiêu chuẩn GMP ở tất cả các giai đoạn. Theo đó một nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng) đạt chuẩn GMP được xây dựng dựa trên 3 phần chính sau: phần cứng, phần mềm và nhân sự. 
 
- Phần cứng bao gồm: Nhà xưởng sản xuất; Phần xây dựng thô; Kết cấu khu vực sản xuất đường đi một chiều; Hệ thống HVAC;  Nước dùng trong sản xuất thuốc; Hệ thống xử lý nước thải; Phòng kiểm nghiệm; Hệ thống kho: nguyên liệu, bao bì, thành phẩm, kho cháy nổ.

 

 
 
-         Phần mềm bao gồm: Bộ hồ sơ giới thiệu về công ty, tổ chức nhân sự; Sơ đồ thiết kế kỹ thuật; Tài liệu và hồ sơ thực hành tốt; Tài liệu và hồ sơ thẩm định; Tài liệu và hồ sơ tự thanh tra. 
 
-         Nhân sự: Con người là yếu tố quan trọng. Người chủ doanh nghiệp hoặc cán bộ phụ trách sản xuất của cơ sở sản xuất TPCN/TPBVSK đạt GMP tối thiểu phải có bằng đại học trong lĩnh vực chuyên ngành mà cơ sở sản xuất. Ngoài ra hoạt động đào tạo, huấn luyện nhân sự cần có kế hoạch thường xuyên. 

 

 

 
OKS Việt Nam là đơn vị tổng thầu thi công số 1 tại Việt Nam chuyên về nhà máy sản  xuất GMP và cung cấp thiết bị cơ điện phòng sạch GMP cho rất nhiều nhà máy lớn đầu ngành. Để được tư vấn miễn phí và cùng hợp tác Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0989 123 508 


 

 
go top